Célok

A szövetkezetünk 2013.09.06-án jött létre, azzal a céllal, hogy a tagjai számára elősegítse a szociális helyzetük javítását, valamint hogy a munkanélküliek foglalkoztatását elősegítse. Ezt képzésszervezéssel, valamint humán fejlesztési szolgáltatások nyújtásával kívánjuk elérni.

Szervezetünk kiemelt figyelmet fordít működése során az alábbi elvek teljesülésére:

 • az önkéntesség és nyitott tagság elve,
 • a demokratikus tagi ellenőrzés,
 • a tagok gazdasági részvétele,
 • az autonómia és függetlenség,
 • a tagok oktatása, képzése,
 • a szövetkezetek közötti együttműködés,
 • és a közösség iránti elkötelezettség.

A szociális szövetkezet RÖVID távú célja:

 • munkahelyek teremtése a régióban,
 • a vállalt szervezeti tevékenység lefolytatása, piacra vitele,
 • a pályázati projektek megvalósítása után a fenntartás (önfenntartás) biztosítása,
 • esély teremtése, hogy a célcsoport tagjai visszailleszkedjenek a munka világába,
 • a tagok és a célcsoport tagjainak megőrzése.

A szociális szövetkezet KÖZÉP távú célja:

 • társadalmi felelősségvállalás és a társadalmi kohézió erősítése,
 • a megteremtett munkahelyek megőrzése,
 • a bevételből származó profit felhasználása további munkahelyek számára,
 • további tagok toborzása,
 • a pályázatokban vállalt közösségfejlesztő programok megvalósítása.

A szociális szövetkezet HOSSZÚ távú célja:

 • összefogás a térségben működő egyéb szociális szövetkezettel,
 • a térség gazdaságának élénkítése (munkahely teremtésével és szolgáltatás piacra jutásával).